Strona główna » Parafia » Księgarnia » Lapidarium Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie koło Konina

Lapidarium Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie koło Konina

Książka Lapidarium Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie koło KoninaTeksty:
ks. Tadeusz Jelinek
Jan R. E. Taylor,
Małgorzata Marszałek, Robert Szewczyk, Alina Tomaszewska-Szewczyk

Redakcja:
prof. dr hab. Jan R. E. Taylor

ISBN 978-83-65952-42-4

Publikacja dotowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Żychlin 2017


„Opracowana wielkim nakładem pracy książka o ewangelicko-reformowanym lapidarium w Żychlinie koło Konina, tak jak i samo lapidarium, jest ważnym i godnym popularyzacji świadectwem kulturowej mozaiki, jaką co najmniej od XVI wieku było społeczeństwo ówczesnej Rzeczypospolitej.

Zgromadzone tu zabytki świadczą o tym utraconym bogactwie w różnorodności wyznaniowej, etnicznej i językowej, a zawarte w pracy informacje szczegółowe istotnie wzbogacają naszą wiedzę o polskich, szkockich, niemieckich czy czeskich ewangelikach, towarzyszących niegdyś społeczność Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na ziemiach polskich.

Trzeba też podkreślić, że ustalenia te są wynikiem żmudnych badań prowadzonych w bibliotekach i archiwach i bardzo interesująco uzupełniają generalny obraz dziejów ewangelików Polsce. W szczególności dotyczy to na przykład nieznanych do tej pory, a bardzo ciekawych, szczegółów z życia szkockich imigrantów w Małopolsce w XVII i XVIII wieku.

Książka przedstawia także interesujące informacje o naturalnych procesach prowadzących do niszczenia kamiennych zabytków i o pracach konserwatorskich przeprowadzonych w lapidarium dla ratowania epitafiów i nagrobków.”

Prof. dr hab. Wojciech Kriegsteisen
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa