Strona główna » Aktualności

Aktualności

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

1 day 23 hours ago

Dziś pierwsza niedziela adwentowa, która wprowadziła nas w okres liturgiczny... oczekiwania Świąt Bożego Narodzenia. Słowo ,"adwent" pochodzi od łacińskiego ,"adventus", które oznacza przyjście. Dla nas to czas radosnego oczekiwania 💕 Jezus przyszedł i przyjdzie. Podczas dzisiejszego nabożeństwa w kościele pastor czytał teksty Psalmów i podczas kazania wyjaśniał nam ich znaczenie, by pomóc każdemu przygotować się na spotkanie z Jezusem 💕 Psalm 24: 4-10 Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Podnieście, bramy, wierzchy wasze, I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, bramy, wierzchy wasze I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały?

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 days 17 hours ago

Adwent - pierwsza niedziela. Kazanie - Psalm 24. Jakie korzyści i cele są więcej warte niż dbamy o czyste serce i czyste ręce, które są bramą do Boga?

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 days 19 hours ago

Polska Rada Ekumeniczna objęła swoim patronatem kampanię „Czwartki na Czarno”, promującą sprzeciw wobec przemocy ze względu na płeć. Ta ekumeniczna inicjatywa zapoczątkowana została przez Światową Radę Kościołów (World Council of Churches), a w Polsce jest promowana przez Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA.

Więcej na ten temat tutaj ⏩ ekumenia.pl/aktualnosc/czwartki-na-czarno-ekumeniczny-sprzeciw-wobec-przemocy-ze-wzgledu-na-plec/

#CzwartkiNaCzarno #ThursdaysInBlack

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 days 22 hours ago

2 grudnia spotkaliśmy się w domu parafialnym w Żychlinie na szkoleniu. Tematem szkolenia było: Pozyskiwanie dotacji przez parafie reformowane z projektów; sporządzanie i pisanie wniosków oraz realizację zadań. W szkoleniu wzięły udział 22 osoby zaangażowane z Parafia Ewangelicko-Reformowana w Bełchatowie Parafia Ewangelicko-Reformowana w Łodzi Ewangelicy w Kleszczowie Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie oraz Reformowani we Wrocławiu. Oprócz wiedzy merytorycznej, którą przekazała Agnieszka Komicz-Muszyńska (mająca wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji) dotyczącej podstawowych pojęć takich jak: pomysły, odbiorcy, harmonogram zadań, cele i rezultaty, wyjaśniała jak sporządzić ofertę, dekretację, oraz jak realizować zadania i je rozliczać. Nie można jednak pominąć też faktu, co było ważnym elementem w tym wydarzeniu, a co zostało zauważone przez uczestników i co usłyszeliśmy w podziękowaniu w końcowej modlitwie ks. K. Michałka-Górala - to integracja zborów reformowanych. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w szkoleniu, za przyjęcie zaproszenia i miłą atmosferę.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

4 days 2 hours ago

Nowy numer magazynu "Wiara i Mundur"

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

6 days 19 minutes ago

Porcja ciekawostki historycznej o ewangelickich marszałkach.

Przygotowana przez ks. Kazimierz Bem 🌹.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

6 days 16 hours ago

Zdjęcie grobowca Żychlińskich na cmentarzu Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie 🌹🌹🌹.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

1 week 1 day ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

1 week 2 days ago

Niedziela, 26 listopada, w kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na nabożeństwie parafianie i sympatycy z za Stołu Pańskiego usłyszeli Słowa o Przyjściu Pana i Sądzie Ostatecznym. "Pan nie ociąga się z dotrzymywaniem swej obietnicy, jest cierpliwy. ." Kaznodzieja tłumaczył nam, że czas nie jest taką samą wartością dla Boga, jak dla człowieka:"Albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął" (Ps 90,4). I wiemy, że powinniśmy być zawsze przygotowani, każdego dnia na przyjście Pana poprzez dbanie o nasze moralne i prawe życie - tak, by móc stanąć przed Bogiem. Jeśli tak żyjemy, to możemy być spokojni, że Pan przyzna się do nas 🌹. Spotkania po nabożeństwie scalają parafian na refleksji o temacie kazania jak też sprawach bieżących dotyczących Parafii i Kościoła 🌹.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

1 week 2 days ago

Kazanie 2 List Piotra 3, 3-13 Czy jest ktoś, kto chciałby by już ponownie przyszedł Chrystus, czy jednak większość ma dużo cierpliwości i nie ma nic przeciw czekaniu?

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

1 week 3 days ago

23 listopada w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni obchodzony był Dzień Podchorążego w 193 rocznicę Powstania Listopadowego. W 1830 roku grupa podchorążych Warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty dowodzona przez ppor. Piotra Wysockiego rozpoczęła akcję powstańczą do ataku na Belweder - siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej Wielkiego Księcia Konstantego. Zamach był początkiem powstania, które zapisało się pod nazwą Powstania Listopadowego. Pod koniec listopada uroczyście obchodzony jest w wyższych szkołach wojskowych w Polsce Dzień Podchorążego. Duch przeszłości powstańczej unosił się również tego dnia w AMW w Gdyni gdy podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej w mundurach historycznych zebrali się na uroczystości. Podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego, podkreślenie roli i misji podchorążego, wyróżnienie studentów za osiągnięcia było akcentem przypomnienia zasług i podkreślenie odwagi studentów z roku 1830 roku. W uroczystości wziął między innymi udział duszpasterz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie dziekan ewangelicki Marynarki Wojennej ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek, który z rąk Rektora Komendanta Akademii

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

1 week 5 days ago

22 listopada 2023 roku.
W dalszym ciągu na terenie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie w ramach projektów z Gustaw Adolf Werk i KER w Polsce - trwają jesienne remonty. Obecnie pod nadzorem konserwatora odnawiane są mury wokół kościoła, na których znajdują się zabytkowe tablice. Kolejnym remontem zostanie objęte ogrodzenie wokół ogrodu parafialnego. Kolegium Kościelne stara się pozyskiwać fundusze na odnowienie starej, pięknej plebani .

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

1 week 6 days ago

🌹

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 2 days ago

Niedziela, 10.30, przygotowujemy się do słuchania Słowa Bożego 💕 Żychlin. "Panie kiedy widzieliśmy Cię głodnym??...Cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście... "

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 2 days ago

Kazanie Ew. Mt 25.31-46 Czy musimy bać się sądu ostatecznego? Chrystus za nas umarł to, po co rozliczanie za to, co nie zrobiliśmy? Może to nie do nas?

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 2 days ago

Wojna w Ukrainie być może dla wielu poszła w zapomnienie, dla nas nie może. Znając historie uchodźcze osób, które mieszkały w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie wiemy o tym, że walka trwa, a obrońcy ukraińscy wciąż potrzebują pomocy. Dlatego organizujemy przed zimą pomoc Ukrainie. Obecnie zakupiliśmy kilkaset samoprzylepnych wkładek grzewczych do stóp gwarantujące 6 godzin komfortu termicznego, nawet przy bardzo silnych mrozach. Działają one w ten sposób, że dostający się tlen rozpoczyna reakcje, której efektem jest wytwarzanie ciepła około 50 °C. Zakupiliśmy również wkładki grzewcze do rąk gwarantujące 6 godzin komfortu termicznego, również przy bardzo silnych mrozach. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy motywują nas do wszelkich akcji pomocowych ludziom na froncie. Modlimy się o zwycięstwo! Cieszymy się, że dzięki kontaktom PER w Żychlinie z Rostikiem L. wkładki trafiły bezpośrednio do żołnierzy walczących na froncie.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 2 days ago

📖📖𝙱𝙸𝙱𝙻𝙸𝙰 𝙿𝙸Ń𝙲𝚉𝙾𝚆𝚂𝙺𝙰 czyli drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) wydany drukiem przekład całości Pisma Świętego na język polski, przetłumaczony przez polskich protestantów w Pińczowie w latach 1559–1563. Znana również pod nazwą 𝙱𝙸𝙱𝙻𝙸𝙰 𝙱𝚁𝚉𝙴𝚂𝙺𝙰 (nazwa pochodzi od miejsca wydania) oraz 𝙱𝙸𝙱𝙻𝙸𝙰 𝚁𝙰𝙳𝚉𝙸𝚆𝙸ŁŁ𝙾𝚆𝚂𝙺𝙰 – od nazwiska fundatora. W tym roku obchodzimy 4️⃣6️⃣0️⃣. rocznicę wydania 𝙱𝙸𝙱𝙻𝙸𝙸 𝙿𝙸Ń𝙲𝚉𝙾𝚆𝚂𝙺𝙸𝙴𝙹 , które miało miejsce w roku 1️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ w Brześciu Litewskim. Z tej okazji wspólnie z Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Pińczowie zapraszamy 2️⃣5️⃣ listopada o godz. 1️⃣7️⃣.0️⃣0️⃣ do Muzeum Regionalne w Pińczowie , gdzie przygotowaliśmy szereg wydarzeń upamiętniających tę rocznicę. 📖Wykład Krzysztofa Bandoły- Skierskiego z Biblioteki Synodu Kościoła Ewangelicko- Reformowanego w Warszawie pt. "W Pińczowie o Biblii Pińczowskiej" 📜Czytanie Fragmentów Biblii Pińczowskiej 🛎Koncert zespołu Zelowskie Dzwonki 🛎🛎 📖 Prezentacja oryginalnych egzemplarzy Biblii Pińczowskiej z 1️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ r. ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz z prywatnych zbiorów Pana Krzysztofa Bandoły- Skierskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Burmistrz

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 5 days ago

❤️

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 5 days ago

Jest środa godzina 17.00 w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie rozpoczynamy Studium Biblijne. Jaka jest przyszłość ludzi? Kiedy następuje decyzja o zbawieniu? Zależy ona od wyborów za naszego życia. Możemy wybierać. "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich:" Usilujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu będzie chciało wejść, a nie zdołają" (Łk 13, 23-24)
CDN...

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 5 days ago

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 6 days ago

Ciekawe..

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

2 weeks 6 days ago

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

3 weeks 2 days ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

3 weeks 2 days ago

Kazanie List do Rzymian 8.18-25. Jakie znacie symbole nadziei?
Niepodległa Polska od 105 lat.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

3 weeks 4 days ago

Jeśli będzie ktoś w tym czasie w Warszawie, serdecznie zapraszamy na koncert 💕💐

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

3 weeks 5 days ago

Garść ciekawostek historycznych opracowanych przez pastora K.Bema 🌹.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

3 weeks 5 days ago

8 listopada w środę w PER w Żychlinie studium biblijne skupiło zainteresowane osoby wokół tematu spowiedzi. Na początku spotkania padło pytanie od uczestników: czy konieczna jest spowiedź by przystąpić do Wieczerzy Pańskiej? Według zalecenia biblijnego mamy wyznawać grzechy Bogu i tym, wobec których zawiniliśmy, albowiem, czytaliśmy: "Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa, kto je wyznaje , porzuca - ten miłosierdzia dostąpi" Prz 28,13 Dlaczego ważne jest wyznawanie grzechów? Ponieważ: " Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy," Iz 59,2 Z wyznaniem grzechów związane jest pojednanie z drugim człowiekiem: "Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj " My 5,23-24 W modlitwie "Ojcze nasz" Jezus

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

3 weeks 6 days ago

📺 Program redakcji ekumenicznej w TVP2 „Powołane. 100 lat Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP”

📅 9 listopada (czwartek) ⏱ 11:15

Opis programu tutaj ⏩ ekumenia.pl/media/powolane-100-lat-diakonatu-zenskiego-eben-ezer-kosciola-ewangelicko-augsburskiego-w-rp/

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie

4 weeks 2 hours ago

Od początku października 2023 roku w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie kontynuujemy projekt renowacji muru, na którym znajdują się zabytkowe tablice upamiętniające członków zacnych rodzin reformowanych z czasów minionych. Z pozyskanych funduszy przez naszą Parafię a także Gustaw Adolf Werk (www.gustav-adolf-werk.de )
i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce - prace prowadzone są według zaleceń konserwatorów zabytków przez lokalne firmy realizujące różne etapy prac.

 Więcej aktualności na naszej stronie na Facebooku!