Strona główna » Parafia » Konferencje popularnonaukowe » Rocznica odzyskania niepodległości. Dążenia niepodległościowe polskich ewangelików

Rocznica odzyskania niepodległości. Dążenia niepodległościowe polskich ewangelików

23 listopada 2018 r.

Organizatorzy: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Miejsce: Sala konferencyjna Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Program:

 1. Ewangelicy polscy wobec zagrożenia i utraty niepodległości Rzeczypospolitej w końcu XVIII i na pocz. XIX w.
  prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 2. Juliusz Bursche i nie tylko. Ewangelicy wobec odradzającej się Polski
  prof. dr hab. Konrad Białecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Kościół Ewangelicko Reformowany u progu odzyskania niepodległości
  dr Ewa Jóźwiak (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP)
 4. Dążenia niepodległościowe ewangelików na przykładzie rodziny Komicz
  mgr Agnieszka Komicz-Muszyńska (Stowarzyszenie Pamiętnik)
 5. „Nowy, nieznany świat” – ewangelicy reformowani na terenach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich kościoły wobec odzyskania niepodległości (rozmowa konferencyjna)
  ks. dr Kazimierz Bem (United Church of Christ)
 6. Społeczność ewangelicka w walce o niepodległość Polski
  ks. mjr Tadeusz Jelinek (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe)
 7. Niepodległościowe dążenia rodzin ewangelickich, których nazwiska znajdujemy w Żychlińskim Lapidarium (prezentacja PDF do pobrania)
  prof. dr hab. Jan R.E. Taylor (Uniwersyt w Białymstoku)

Na koniec konferencji zaprezentowano publikację Lapidarium Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie koło Konina pod redakcją Jana R.E. Taylora, a następnie miało miejsce zwiedzanie lapidarium przy kościele ewangelicko-reformowanym w Żychlinie. 

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze strony Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie oraz Gminy Stare Miasto.