Strona główna » Parafia » Diakonia

Diakonia

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego jest organizacją pożytku publicznego skupiającą grupę wolontariuszy, których służba polega na udzielaniu wsparcia i opieki nad osobami starszymi, schorowanymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i ubogimi.

Do głównych zadań Diakonii należą:

  • refundacja kosztów poniesiony na leki, środki pielęgnacyjne, żywność dla dzieci i osób chorych
  • refundacja kosztów podręczników dla dzieci i młodzieży szkolnej
  • zakup i wypożyczanie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
  • rozdawnictwo żywności, odzieży, pościeli, koców i drobnego sprzętu AGD
  • przyznawanie zasiłków celowych
  • dofinansowanie kosztów rehabilitacji

Diakonia jest uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
Numer KRS: 0000253847
Cel szczegółowy 1%: Diakonia w Żychlinie

Serdecznie zapraszamy osoby chcące wesprzeć działalność Diakonii!

Więcej informacji