Strona główna » Parafia » Diakonia

Diakonia

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego jest organizacją pożytku publicznego skupiającą grupę wolontariuszy, których służba polega na udzielaniu wsparcia i opieki nad osobami starszymi, schorowanymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i ubogimi.

Do głównych zadań Diakonii należą:

  • utrzymywanie stałego kontaktu z podopiecznymi,
  • odwiedziny w szpitalach i domach opieki,
  • udzielanie wsparcia duchowego i opieki psychologicznej,
  • korespondencja z okazji świąt, urodzin i innych wydarzeń,
  • organizacja kiermaszy i loterii na cele charytatywne,
  • rozdawnictwo odzieży.

Diakonia jest uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
Numer KRS: 0000253847
Cel szczegółowy 1%: Diakonia w Żychlinie

Serdecznie zapraszamy osoby chcące wesprzeć działalność Diakonii!