Kazanie Heb. 4, 12-13 Słowo Boże 20.02.2022 ks. T. Jelinek
20 lutego 2022

Kazanie Heb. 4, 12-13 Słowo Boże 20.02.2022 ks. T. Jelinek

Passage: Heb 4, 12-13

Po co przychodzimy do kościoła? Heb 4.12-13 "Żywe jest bowiem Słowo Boga i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, bo wszystko jest odkryte i jawne przed oczami Tego, któremu musimy zdać sprawę"