Strona główna » Historia » Obiekty zabytkowe

Obiekty zabytkowe

Ewangelicko-reformowany zespół kościelny w Żychlinie charakteryzuje architektura o cechach typowych dla budownictwa sakralnego tego wyznania na obszarze Rzeczypospolitej. Obiekty zespołu stanowią zwarty kompleks i do dziś użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Wszystko to nadaje całości charakter unikatu w skali kraju.

Kościół ewangelicko-reformowanyKościół
Wzniesiony w latach 1821-1822 w stylu klasycystycznym na planie prostokąta z dachem trójspadowym. Fasada ozdobiona jest dwukolumnowym portykiem podtrzymującym trójkątny tympanon zwieńczony attyką. Wnętrze proste i skromne z centralnie umieszczoną kazalnicą, po której obu stronach znajdują się klasycystyczne epitafia: Melanii Kurnatowskiej i Teodora Pretwica oraz portrety szczególnych dobroczyńców parafii: Adama Bonikowskiego i jego żony Joanny Florentyny z Potworowskich Bronikowskiej. Wzdłuż trzech ścian biegnie modrzewiowa empora.

 

Stara plebaniaPlebania
Zbudowana w 1839 r., klasycystyczna, lekko stylizowana na dworek i nosząca cechy charakterystyczne dla wielkopolskiego budownictwa wiejskiego.

 

 

 

DzownnicaDzwonnica
Ufundowana w 1788 r. Przez Adama Feliksa Bronikowskiego. W 1821 r. Drewnianą konstrukcję przeniesiono na murowany cokół, którego piwniczkę przeznaczono na lodownię. Wewnątrz wiszą trzy dzwony: z 1623 r., 1727 i z końca XIX w.

 

 

Cmentarz w ŻychlinieCmentarz
Założony w 1811 r. znajduje się ok. 400 m od reszty zespołu. Architektura grobowców rodzin szlacheckich (Żychlińskich, Potworowskich, Chlebowskich i Opitzów), nagrobków duchownych i właścicieli ziemskich oraz członków ich rodzin nawiązuje do stylu pozostałych obiektów zespołu.

 

2010-06-04 16.57.40Mauzoleum
Grobowiec rodzinny w formie miniatury kościoła zbudował w 1840 r. marszałek miejscowej szlachty Rafał Bronikowski. W 1942 r. hitlerowcy zbezcześcili to miejsce usuwając i paląc trumny. Szczątki ludzkie zakopano na cmentarzu. Obecnie zgromadzono tu pamiątki poświęcone historii zboru.

 

 

 

 

 

 

LapidariumLapidarium
Utworzone w latach 1985-1991 w obrębie dawnego cmentarza t.j. wokół kościoła i dzwonnicy gromadzi cenne historycznie i artystycznie nagrobki pochodzące z całej Polski, z terenów gdzie istniały niegdyś parafie reformowane a pozostały niszczejące cmentarze, których uratować się już nie da.

 

zseu5Dwór i folwark
W bezpośrednim sąsiedztwie zespołu kościelnego znajduje się położony w parku dawny dwór Bronikowskich i zabudowania folwarczne. Całość stanowiła dawniej założenie kościelno-dworskie, którego ważnym ogniwem była nieistniejąca dziś aleja lipowa biegnąca od bramy dworskiej w kierunku grobowca-mauzoleum. Dwór w stylu klasycystycznym zbudowano ok. 1820 r. Na początku września 1829 r. na weselu córki właściciela wsi, Melani Bronikowskiej gościł tu Fryderyk Chopin. Obecnie mieści się tu Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. W parku o pow. 2,5 ha. pomnikowe okazy drzew: platan klonolistny o obwodzie 300cm, 3 jesiony wyniosłe o obw. 300-400cm i 2 lipy drobnolistne o obw. 400 i 500cm. Z zabudowań folwarcznych zachowały się: spichlerz z ok. 1820 r. i pozostałości gorzelni z 1885 r.